เอจีบีโชว์เรทติ้งเคเบิลบี้ฟรีทีวี

Last updated: 2017-10-18  |  7941 จำนวนผู้เข้าชม  | 
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในขณะนี้ ธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นกลุ่มเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจึงเห็นการลงทุนในเคเบิลทีวีคึกคัก
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เอจีบีโชว์เรทติ้งเคเบิลบี้ฟรีทีวี

   
     นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบรับลูกค้าและเอเยนซี ที่ต้องการข้อมูลเรทติ้ง
เคเบิลทีวี และช่องคอนเทนท์ที่อยู่ในเคเบิลทีวี AGB Nielsen Media Research ได้ร่วมมือกับผู้ผลิต 15 ราย จัดทำโครงการนำร่องวัดเรทติ้งเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยทำการสำรวจแบบนาทีต่อนาที โดยใช้เครื่องตรวจวัดพีเพิลมิเตอร์ กับตัวแทน 100 หลังคาเรือน สุ่มจากบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 หลังคาเรือน และต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 80 หลังคาเรือน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

เคเบิลทีวีเรทติ้งเบียดฟรีทีวี
      จากผลสำรวจของ เอจีบี ตั้งแต่เดือน ส.ค.2551-พ.ค.2552 เมื่อวิเคราะห์คนดูโดยแยกตามกลุ่มอายุ จะพบว่า ในวันธรรมดา คนทั่วไปจะดูช่องเคเบิลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวี โดยเรทติ้งผู้ชมฟรีทีวีจะสูงสุดและสูงกว่าเคเบิลทีวีในช่วงเวลา 21.00-24.00 น.

     ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ก่อนช่วงเวลา 18.00 น. พบว่าผู้ชมช่องเคเบิลทีวีใกล้เคียงกับช่องฟรีทีวีมาก และผู้ชมมีการเปลี่ยนช่องสลับไปมาระหว่างเคเบิลทีวีกับฟรีทีวี ในอัตราใกล้เคียงกัน แต่จำนวนผู้ชมจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงไพร์มไทม์

     "เรามักคิดว่าคนติดตั้งเคเบิลทีวี เพราะต้องการดูช่องฟรีทีวีได้ชัดขึ้น แต่จากผลสำรวจของ เอจีบีช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา พบว่าส่วนแบ่งคนดูช่องเคเบิลทีวีคิดเป็น 50% หรือมีส่วนแบ่งครึ่งต่อครึ่งเมื่อเทียบกับฟรีทีวี" นายอดิศักดิ์ กล่าว

กลุ่มเด็ก-วัยรุ่นฮิตดูเคเบิลทีวี
        ทั้งนี้ หากพิจารณาเรทติ้งผู้ชมเป็นรายกลุ่ม เริ่มจากกลุ่มเด็ก พบว่าวันธรรมดาช่วงเช้าถึงก่อนเวลา 20.00 น. เด็กจะดูเคเบิลทีวีมากกว่าฟรีทีวีอย่างเห็นได้ชัด และดูมากที่สุดในช่วงเวลา 20.00-21.00 น. หลังจากนั้นจะไปดูฟรีทีวี ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กลุ่มเด็กจะดูเคเบิลทีวีตลอดวัน และเริ่มเปลี่ยนไปดูฟรีทีวีตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น.

       ส่วนกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นอีกกลุ่มที่นิยมดูเคเบิลทีวีในวันธรรมดา จะดูต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โดยไม่ได้ย้ายช่องไปมาอย่างชัดเจนเหมือนกลุ่มเด็ก เวลา 20.00 น.กลุ่มวัยรุ่นจะเปลี่ยนไปดูฟรีทีวี และกลับมาอีกครั้งหลังเวลา 24.00 น. ขณะช่วงวันหยุดวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนช่องระหว่างเคเบิลทีวีและฟรีทีวีมากกว่าวันธรรมดา โดยจะเปลี่ยนช่องไปดูฟรีทีวีตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. และจะกลับมาดูเคเบิลทีวีช่วงเวลา 20.00-21.00 น.   

      สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่จะเป็นกลุ่มที่นิยมดูช่องฟรีทีวีมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในวันธรรมดา ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มนี้จะดูเคเบิลทีวีสลับกับฟรีทีวี ไม่ได้ดูเคเบิลทีวีอย่างชัดเจนเหมือนกลุ่มเด็กและวัยรุ่น และในช่วงไพร์มไทม์จะเปลี่ยนไปดูฟรีทีวีตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. หลังจากนั้นจะสลับกับดูไปถึงช่วงดึก ขณะที่ช่วงเสาร์-อาทิตย์ผู้ใหญ่จะดูเคเบิลทีวี และฟรีทีวี สลับกันเช่นเดียวกับวันธรรมดา แต่จะเปลี่ยนไปดูช่องฟรีทีวีเร็วกว่าคนดูกลุ่มอื่นๆ คือตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.

        จากผลสำรวจของเอจีบี จะเห็นว่า เคเบิลทีวี ไม่ได้เป็นเพียงตัวช่วยในการดูฟรีทีวีชัดขึ้นเท่านั้น เพราะเคเบิลทีวี คอนเทนท์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องข่าว ช่องบันเทิง ช่องเพลง ช่องแฟชั่น และอื่นๆ ในอนาคตผู้ชมอาจจะหันมาดูเคเบิลทีวีกันมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าเคเบิลทีวีและช่องทีวีดาวเทียมจะเติบโตอย่างมาก คาดว่าจะมีการลงทุนทีวีดาวเทียมปีละ 20-25 ช่อง ในช่วงปี 2552-2553 และภายใน 5 ปี สื่อดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เช่นเดียวกับฟรีทีวีในปัจจุบัน


งบโฆษณาเคเบิลปีนี้พันล้าน

         นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มกลยุทธ์การค้าและการลงทุนในสื่อ กรุ๊ปเอ็ม มีเดีย เอเยนซี กล่าวว่า การขยายตัวของธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ได้กลายเป็นสื่อทางเลือกใหม่ของสินค้าและบริการใช้งบโฆษณา เนื่องจากมีราคาถูกกว่าสื่อแมส และเข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้ดี คาดว่าปีนี้จะมีเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าวประมาณ 800-1,000 ล้านบาท  ขณะที่ภาพรวมการใช้เม็ดเงินผ่านสื่อปีนี้อาจจะอยู่ในภาวะติดลบถึง 8% อันเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง

      ด้านนายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมทีวีแข่งขันรุนแรง ทั้งการแข่งขันในกลุ่มฟรีทีวีกันเอง อย่างเช่นรายการข่าว ที่ช่อง 3 เข้าไปบุกเบิกในช่วงนอน ไพร์มไทม์ แต่ปัจจุบันทุกช่องหันมาทำรายการแข่งในทุกช่วงข่าว เชื่อว่ารายได้โฆษณาข่าวจะถูกแชร์กันมากขึ้น จากที่ช่อง 3 มีรายได้ปีละ 2 พันล้านบาท 

     นอกจากนี้ฟรีทีวียังถูกคุกคามจากสื่อใหม่และสื่อทางเลือกอย่าง เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ซึ่งเดิมไม่สามารถโฆษณาได้ แต่ปัจจุบันกฎหมายเปิดโอกาสให้โฆษณาได้

    "เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะกระทบกับฟรีทีวีอย่างรุนแรง หากรวมสื่อเคเบิลท้องถิ่นเข้าไปด้วยในอนาคตจะมีนับพันช่อง และสามารถมีโฆษณาได้ด้วย จึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ" นายประวิทย์ กล่าวและว่า ในอนาคตหลังเกิดองค์กรอิสระจัดสรรคลื่นความถี่ กสทช. ช่อง 3พร้อมจะเข้าไปลงทุนสื่อในกลุ่มเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมเพิ่มเติมเช่นกัน


Powered by MakeWebEasy.com