วิธีแก้ปัญหาเครื่อง GMM-Z ใช้กับจาน KU ไม่ยอมOTA หรือรับช่อง 3,5,7,9,ONE, ACT Channel ไม่ได้

Last updated: 18 ต.ค. 2560  |  337882 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

วิธีแก้ปัญหา เครื่อง GMM-Z ทุกรุ่นที่ใช้กับจาน KU ปัจจุบันเจอปัญหาบางเครื่องไม่ยอมOTA หรือ รับ ช่อง 3,5,7,9,ONE, ACT Channel
ทำให้ไม่สามารถรับชมได้บางช่อง มีวิธีดังต่อไปนี้ ตามลำดับความยากง่าย

หมายเหตุ การแก้ไขวิธีดังกล่าว การปรับปรุงข้อมูลOTA จะไม่สำเร็จ ถ้ามีสาเหตุต่อไปนี้
1.หน้าจานไม่ได้องศาที่ถูกต้อง เช็คโดยกดปุ่มอินโฟ (info) ที่รีโมท ได้คุณภาพสัญญาณต่ำกว่า 60%
2.ใช้สปลิตเตอร์ (splitter)ในการต่อแยกสาย เพื่อดูหลายจุดหลายกล่อง
มิได้ใช้วิธีแยกที่ต้นทางLNB หรือใช้มัลติสวิตช์ ให้ถูกต้อง 


วิธีที่1 เพียงถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณออก และรอซักครู่แล้วเสียบปลั๊ก
และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง เครืองจะทำการปรับปรุงข้อมูลOTA อัตโนมัติ
 
วิธีที่2 กดรีโมท หมายเลข 9988 และกด OK
เครืองจะทำการค้นหาLNBอัตโนมัติ และทำการปรับปรุงข้อมูลOTA อัตโนมัติ
วิธีแก้ปัญหา เครื่อง GMM-Z ทุกรุ่นที่ใช้กับจาน KU ปัจจุบันเจอปัญหาบางเครื่องไม่ยอมOTA
 
วิธีที่3 ปรับค่าความถี่ใหม่ด้วยตนเอง (Manual Tune) ในช่องที่เปลี่ยนความถี่ใหม่
-กดรีโมทไปช่องที่ต้องการเปลี่ยนความถี่ เช่น ช่อง3 -กดปุ่ม info ที่รีโมท
-กดปุ่มสีเขียว แก้ไขช่อง -ป้อนตัวเลข ค่าความถี่ใหม่แต่ละบรรทัด ความถี่ 12313 / ซิมบอเรท 30000 / แนวตั้ง หรือ ขั้ว V
-กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก ค่าความถี่ใหม่
วิธีแก้ปัญหา เครื่อง GMM-Z ทุกรุ่นที่ใช้กับจาน KU ปัจจุบันเจอปัญหาบางเครื่องไม่ยอมOTA
 
วิธีที่4 ค้นหาค่าความถี่ใหม่ด้วยตนเอง (Manual Tune) ในกลุ่มช่องที่เปลี่ยนความถี่ใหม่
-กดปุ่ม menu ที่รีโมท ใส่รหัสผ่าน 0000 -เลื่อนไปที่เมนู การติดตั้ง กด OK
-เลื่อนไปที่เมนู ค้นหาด้วยตัวเอง กด OK -ป้อนตัวเลข ค่าความถี่ใหม่แต่ละบรรทัด
ความถี่TP 12313 / ซิมบอเรท 30000 / แนวตั้ง หรือ ขั้ว V
-เลื่อนไปที่เมนู ค้นหาแบบ ทั้งหมด -กดปุ่ม OK เครืองจะทำการค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ
-กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการค้นหาค่าความถี่ใหม่ -กดปุ่ม EXIT ออกจากหน้าจอ
วิธีแก้ปัญหา เครื่อง GMM-Z ทุกรุ่นที่ใช้กับจาน KU ปัจจุบันเจอปัญหาบางเครื่องไม่ยอมOTA
 

Powered by MakeWebEasy.com